Klachten

Kanker wordt meestal ontdekt na bepaalde klachten. Dat kunnen zowel algemene als specifieke klachten zijn. Indien u een of meer tekens of symptomen ondervindt die kunnen wijzen op kanker, wordt u sterk aangeraden uw huisarts te raadplegen. Soms vraagt de huisarts bijkomende onderzoeken aan in het ziekenhuis of verwijst hij u naar een specialist. De specialist zal dan verder onderzoek verrichten.

Enerzijds betekent het niet noodzakelijk dat u aan een ernstige ziekte lijdt omdat u ernstige klachten ondervindt. Anderzijds is het echter ook wel mogelijk dat u nauwelijks klachten ondervindt en toch een gevorderde kanker wordt vastgesteld.

Mogelijke tekens of symptomen die op kanker kunnen wijzen: onverklaarbaar gewichtsverlies, vermoeidheid, pijn, veranderingen in de huid. Natuurlijk is het niet omdat u een van deze symptomen ondervindt, dat u kanker hebt. Er zijn heel veel andere omstandigheden waarin deze symptomen zich kunnen voordoen.

Meer specifieke klachten zijn onder andere veranderingen in het ontlastingspatroon of bij het urineren, wondjes die niet genezen, recente veranderingen in huidvlekjes of wratten, ongewone bloedingen (bijvoorbeeld in de stoelgang), een knobbeltje of verdikking in de borst of in andere lichaamsdelen, een blijvende hoest enzovoort. Ook hier zijn er veel andere oorzaken mogelijk, maar het is toch belangrijk om er snel met een arts over te praten zodat hij of zij uw klachten verder kan onderzoeken.