Tips om kanker te voorkomen

Het huidige wetenschappelijk onderzoek kan ons al veel vertellen over kanker en de factoren die kankerontwikkeling bevorderen. Van geen enkele vorm van kanker zijn álle risicofactoren gekend. We kunnen echter wel door de toenemende kennis ongeveer 1/3 van de nieuwe kankergevallen voorkomen.

Bij zowat 5% van de patiënten met kanker ligt erfelijkheid aan de basis van de ziekte. Bijgevolg zijn er nog tal van andere factoren die kanker kunnen doen ontstaan:

Al deze factoren houden verband met uw levensstijl. Het hanteren van een gezonde levensstijl is geen absolute garantie om kanker te voorkomen, maar verhoogt wel onze kansen op een lang en gezond leven.

De toegenomen levensverwachting doet immers het belang van preventie toenemen: omdat we ons lichaam veel langer nodig zullen hebben, moeten we het alles geven wat het nodig heeft. En dat hebben we wel in eigen handen!

Iedereen kan kanker krijgen. Leef je echter gezond, dan neemt de kans aanzienlijk af. We zouden ongeveer 1/3 van de nieuwe kankergevallen kunnen voorkomen door een zestal leefregels te volgen:

Het voorkomen van kanker begint dus in de eerste plaats bij jezelf, door er een gezonde levensstijl en omgeving op na te houden.

Bijwerkingen

De doelstelling van chemotherapie is het doden van kankercellen, helaas tast deze behandeling ook de gezonde cellen aan. Voornamelijk de snelgroeiende gezonde cellen ondervinden er last van, zoals:

 • cellen van het beenmerg
 • slijmvliescellen van de mond
 • slijmvliescellen van de darmen
 • haarcellen

De bijwerkingen werken erg verschillend en individueel naargelang de persoon en behandeling.

Het is die schade aan gezonde cellen die verantwoordelijk is voor de bijwerkingen. Tijdens de rustperioden tussen twee chemokuren, krijgen de gezonde cellen de tijd om te herstellen, en dan kunnen de bijwerkingen verminderen of verdwijnen. De mogelijke bijwerkingen zijn afhankelijk van:

 • het soort cytostatica – een cytostaticum, meervoud cytostatica, is een medicijn dat gebruikt wordt bij de behandeling van kanker; het beoogt de deling van cellen te stoppen (cytos = cel; stasis = stilstand)
 • de combinatie met andere cytostatica
 • de dosis cytostatica
 • de manier van toediening
 • de duur van de behandeling
 • de combinatie met andere medicijnen en/of behandelingen
 • de algehele lichamelijke conditie

Het valt niet te voorspellen hoe je op chemotherapie reageert. Sommige patiënten ondervinden veel last van bijwerkingen, anderen ondervinden er veel minder last van. De oncoloog of verpleegkundige kan u vertellen welke bijwerkingen u kunt verwachten in functie van uw behandeling.

Radiotherapie, chirurgie, nieuwe doelgerichte behandelingen … ze kunnen allemaal bijwerkingen hebben. Zoals gezegd variëren ze van patiënt tot patiënt en van behandeling tot behandeling. In het menu hieronder kan u een lijst met alle mogelijke bijwerkingen vinden.

De ernst van de bijwerkingen zegt niets over het resultaat van de behandeling. Wie veel hinder ondervindt, mag niet op voorhand concluderen dat de chemotherapie effectief werkt. Ook omgekeerd: geen last betekent niet dat de chemotherapie geen effect heeft.

De meeste bijwerkingen zijn tijdelijk en nemen geleidelijk af. Het is belangrijk alle klachten te bespreken met de specialist. Misschien is er een manier of een middel om de hinderlijke bijwerkingen tegen te gaan. Soms wordt de hoeveelheid cytostatica (tijdelijk) aangepast of wordt de toediening ervan een of twee weken uitgesteld.

Voor informatie en advies kun je ook terecht bij de oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Deze gespecialiseerde verpleegkundigen zijn in veel ziekenhuizen aanwezig. Denk ook aan je huisarts en patiëntenorganisaties.